Formel E tænder for strømmen på ny

Formel E tænder for strømmen på ny:

Gigantisk finale serie i august

Med ikke færre end seks løb afviklet over 9 dage, sætter arrangørerne af Formel E mesterskabet stikket i og afslutter sæsonen, der tilbage i februar blev sat på ”corona standby” efter blot fem løb. De seks finale løb køres alle i Berlin Tempelhof lufthavnen først i august.

Det første af de seks løb finder sted d. 5. august, dagen efter køres endnu et løb, hvorpå banelayoutet lægges om, så man er klar til de to næste afdelinger hhv. 8. og 9. august. Derpå ombygges banen endnu engang og d. 12. og 13. august afvikles sæsonens to sidste løb.

Derved kommer man op på i alt 11 løb i 2019/20 sæsonen – markant flere end de seks løb, der ifølge reglementet er nødvendige for at man kunne kåre en mester (se den opdaterede løbskalender hér >>>).


Topfoto: Sebastien Buemi startede sin Nissan racer fra pole-position i Berlin E-Prix 2019. I år bliver der kørt helt uden tilskuere på banen, men med en massiv TV-dækning og ikke færre end seks løb i streg.Af Søren Clauding - 17, juni 2020


Store udfordringer

Udfordringerne har i sammenligning med andre motorsportsgrene og sport i det hele taget været ekstraordinært store. Formel E konceptet er baseret på motorløb i bycentrene, det er dér, man især ønsker at udsprede de mange miljørigtige budskaber og derigennem synliggøre og dokumentere, at man godt kan have det sjovt og samtidig skåne miljøet.

Racerbanerne er alle etableret til anledningen og løbene finder sted, hvor der færdes mange mennesker. Den eneste undtagelse indenfor rammerne af det eksisterende setup er netop banen i Berlin Tempelhof lufthavnen. Der er tale om et historisk sted, bl.a. fordi lufthavnen udgjorde den ene ende af det fly-brohoved, der forbandt Vestberlin med den vestlige verden før murens fald og var anlagt inde i den tyske hovedstad.

Siden 2008 har lufthavnen ikke været benyttet som lufthavn, men fortrinsvis som rekreativt område, og det var naturligt, at køre Formel E i Tempelhof, dels fordi man qua konceptet var inde i byen, dels fordi området var ideelt til at anlægge en racerbane, tilpasset Formel E racerbilernes særlige karakteristika, og dels fordi der var langt mere plads til det stadigt stigende tilskuerantal.


Cirka sådan vil der se ud til august, når der på ny køres Formel E i Tempelhof, men da vil der formentlig være endnu færre tilskuere på tribunerne (billedet er optaget dagen inden løbet i 2019 - derfor det ringe "tilskuertal" dengang...).


Sundhedsmæssigt forsvarligt

Det sidste nyder man ikke godt af, når Formel E tænder for strømmen på ny i august, for løbene vil blive afviklet uden publikum. Til gengæld kan man bygge banen om et par gange undervejs, så der til stadighed er nye motorsportsmæssige udfordringer, og nok så vigtigt: Man kan gøre det under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, hvor der maksimalt vil være 1000 mennesker samlet på én gang, hvilket præcis er det antal, de tyske regler påbyder.

Det er i sagens natur åbningen af de europæiske grænser, der muliggør afviklingen af de seks løb. De fra udlandet, der måtte være underlagt karantænebestemmelser, kan ankomme til Tyskland i god tid, og der foretages kontinuerligt tjek af samtlige personer, der har med afviklingen at gøre.

Sådan lidt overordnet set er netop håndteringen af Formel E mesterskabet i forbindelse med corona krisen et mønstereksempel på, hvordan man kan håndtere en uventet udfordring, hvis man ”blot” tænker lidt kreativt. For Formel E verdenen, herunder ikke mindst kørere, teams, sponsorer og de gigantiske virksomheder, de repræsenterer samt deres økonomiske interesser er genstarten af Formel E mesterskabet af meget stor betydning. Det udtrykker præcis den ånd, der altid har præget motorsport på allerhøjeste niveau.